Fintech är både mer och mindre komplicerat än det låter. Kortfattat kan man säga att Fintech är den senaste utvecklingen inom finansvärldens IT-sektor där finansiella mjukvarutjänster kombineras med mjukvaruteknik istället för att skötas av fysiska personers mer handfasta arbete.

Fintech inom bankvärlden ökar ständigt och 2015 låg de globala investeringarna inom Fintech på hela 12 Miljarder US dollar. Storbritannien är det land med störst Fintechinvesteringar även om många bedömare tror att hela den brittiska finanssektorn kommer drabbas hårt i och med örikets utträde ur EU och dess inre marknad. Somliga har till och med förutspått att flera finansaktörer kommer flytta till den engelskspråkiga grannön Irland som just genom det engelska språket och medlemskapet i EU utgör ett gott finansiellt alternativ för investerare inom EU.

Även Sverige hävdar sig dock bra på Fintechmarknaden trots att landet är närmast mikroskopiskt i jämförelse med länder på den Europeiska kontinenten och det brittiska öriket. Per Capita är dock Sverige det land som har flest Finteckinvesteringar.

Hot mot gammaldags banker

Fintechinvesteringarna har nu dessutom börjat ses som ett allt större hot mot den mer gammaldags traditionella bankvärlden på grund av sin snabba tillväxttakt och allt större marknadsandelar enligt konsultföretaget Accenture som fungerar som rådgivare inom digital teknologi och operatörstjänster. De menar att det bland annat handlar om nya betaltjänster och finanstjänster som inte är knutna till banker som dyker upp och lockar till sig gammelbankernas kunder. I och med att nästan alla idag har en smarttelefon så är det möjligt för de nya aktörerna att nå kunderna och skapa en direktkontakt med dem genom appar istället för att gå igenom större mellanhänder i form av gamla konservativa banker som själva då skulle ta en stor del av vinsten.

I finanstidningen Forbes kan man läsa om hur finanskrisen 2008 på ett sätt banade väg för Fintehboomen eftersom de gamla bankerna då blev försiktigare med sina egna investeringar och därmed öppnade upp för nya aktörer att exploatera de marknader som de gamla bankerna inte vågade satsa på just då. Samtidigt säger Julian Skan, från Accenture i samma artikel att de gamla bankerna långsamt börjat anpassa sig för att själva ta del av den nya tekniken och dess fördelar.

Risker och fördelar

Den nya mjukvarutekniken skapar som sagt fördelar som att mindre eller växande aktörer inte längre är beroende av gamla stora finansaktörer för att nå ut till sina kunder, men den nya tekniken innebär också en del risker. Ju mer information som flyttar ut på Internet ju mer känslig är den för att exempelvis hackas eller drabbas av tekniska problem.

Ett annat problem för de små företagen är deras problem att nå ut till kunderna utan att backas upp av större aktörer. Trots dessa problem så är trenden tydlig att Fintechföretagen ständigt växer och tar upp mer och mer marknadsandelar, och inte heller de traditionella bankerna är ju fullständigt skyddade mot hackerattacker eller serverproblem, vilket historien har visat.

Det är med andra ord dags för de gamla bankerna att ta sig i kragen om de inte liksom tjock-tv:n och minidiscen vill hamna på historiens sophög på grund av en kompromisslös och snabb teknikutveckling.