Fintech är en mix av finans och teknik. På senaste åren har detta ökat inom bankbranschen. Banken kan använda sig av fintech för att hitta lösningar på eventuella problem som de får med exempelvis internetbanker.